Fordeler med bosshenting / søppelhenting med varebil og bærehjelp:

·        Vi sorterer avfallet slik at det kan avhendes uten risiko for avvik og ekstra gebyrer.

·        Leie av container kan i noen tilfeller være utsatt for at uvedkommende kaster søppel i containeren som ikke er tillatt, og

         som medfører avvik og høye gebyrer på feil kastet avfall.

·        Bortkjøring av avfall med varebil blir billigere enn container i områder der kommuner krever parkeringstillatelser og   

         gateleie. Gjelder sentrum i Oslo og Bergen.

·        Henting av avfall blir utført av våre folk slik at bedrifter ikke trenger å benytte eget personell, vi tar hånd om riktig

         sortering.

·        I borettslag kreves det tillatelse for utplassering av sekk eller container.

·        Bosshenting og søppelhenting med varebil har større fleksibilitet og lettere framkommelighet.

·        Det finnes en del useriøse aktører i markedet som henter avfall hos kunder og dumper det i naturen.


Bosshenting.no / Containerweb AS leverer avfallet inn til enten Norsk Gjenvinning AS eller Bir Bedrift AS.

Containerweb AS har vært medlem av Grønt Ansvar siden 2013. Våre mottak har ISO sertifisering 14001 og 9001.


Våre kunder som velger søppelhenting, og bortkjøring av avfall med varebil, er private og bedrifter samt en del dødsbo som trenger hjelp til større mengder søppel som må sorteres.

Bosshenting.no har mange faste oppdrag fra butikker og bedrifter som har vanskelige forhold med plassering av containere og søppelbeholdere.

Vi henter ikke matavfall våtorganisk avfall.


Våre tjenester er basert på konsepter rundt søppelhenting, bosshenting og containerutleie. Vi opererer i hele landet med søppelhenting / bosshenting.


Det er i dag strenge krav til sortering av søppel og hva som ikke kan kastes sammen med annet avfall. Vi kan hjelpe med å få det gjort riktig ved å kombinere containerleie og utsortering av avfall som hentes av våre varebiler. Her stiller vi med gratis transport og gratis sorteringshjelp av to mann i 1 time.


Vi har smarte løsninger for mindre søppelprodusenter som private og småbedrifter. Dette for å sikre best mulig avhending av alle typer avfall rot og skrot.


Problemavfall må i dag sorteres ut og ikke blandes med restavfall, vi har den enkle måten å bli kvitt alt avfall på.