Vi henter alt av avfall som:

 • Møbler, rot og skrot
 • El-avfall
 • Trykkimpregnerte materialer
 • Bildekk
 • Isolasjon
 • Glava
 • Steinull
 • Glassvatt
 • Gips
 • Betong. (Et ekstra gebyr vil bli lagt til lett forurenset masse som betong, stein og tegl)
 • Fliser med fliselim
 • Linoleum
 • Asbestprodukter
 • Maling og husholdningskjemikalier
 • Spraybokser og andre trykksatte beholdere
 • Batterier av alle typer
 • Vinduer. Isolerglass produsert mellom 1962 og 1991, som inneholder Eftalater og PCB.
 • Vinduer med blyinnfatninger
 • Tjarepapp og taksingel
 • Lyspeærer og lysstoffrør